Müügitingimused

Üldtingimused

1. Müügitingimused kehtivad www.naturasiberica.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Laminto OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

2. Www.naturasiberica.ee veebipoe kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

3. Laminto OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.naturasiberica.ee veebilehel.

4. www.naturasiberica.ee veebipoes on minimaalne tellimuse summa 10 eurot.

Müügilepingu jõustumine

1. Laminto OÜ müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2. Laminto OÜ ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Laminto OÜ arvelduskontole.

3. Www.naturasiberica.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad

1. Kõik www.naturasiberica.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2. Laminto OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Nordea Pank, LHV Pank ja Krediidipank pangalingiga või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

Kohaletoimetamine

1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Laminto OÜ tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks oma logistikapartneritele.

2. Www.naturasiberica.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Laminto OÜ koheselt enne kauba kohaletoomist.

4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Laminto OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

Tagastamisõigus

1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@naturasiberica.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime, arve või tellimuse numbrit ning oma arvelduskontonumber.

5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

6. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime, arve või tellimuse numbrit, oma arvelduskontonumber ning tagastamis põhjus.

Pretensioonide esitamise kord

1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Laminto OÜ-d probleemist e-posti aadressil info@naturasiberica.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

3. Laminto OÜ ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatud jõud

1. Laminto OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Laminto OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2. Laminto OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Laminto OÜ ei saanud mõjutada ette näha.

Privaatsus

1. Www.naturasiberica.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Laminto OÜ´le enda isikuandmete töötlemiseks.

2. Laminto OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete töötlemine

1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakt telefon, paki kohaletoimetamise viis, kodune aadress, e-posti aadress) ning edastada logistikapartneritele kauba kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed.

2.Veebipoel www.naturasiberica.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3.Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Need andmed kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

4.Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

5.Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.naturasiberica.ee.

6.Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

7.Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub veebipoel www.naturasiberica.ee ligipääs.

Muud tingimused

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse ning Laminto OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.