COSMOS

COSMOS-Standard AISBL (www.cosmos-standard.org) on spetsiaalselt välja töötatud kosmeetikatoodete sertifitseerimiseks.

Sertifitseeritud toodetele pannakse ühe asutajafirma logo (olenevalt sellest, kes toote on sertifitseerinud) ning lisatakse fraas COSMOS ORGANIC või COSMOS NATURAL.

COSMOS-Standart – kosmeetika sertifitseerimisassotsiatsioon, mille asutasid 2010. aastal Euroopa viis juhtivat orgaanilise toodangu sertifitseerimise ekspertorganisatsiooni: Soil Association (Suurbritannia), Cosmebio & ECOCERT (Prantsusmaa), BDIH (Saksamaa ja ICEA (Itaalia). COSMOS-Standard AISBL on spetsiaalselt välja töötatud kosmeetikatoodete sertifitseerimiseks. COSMOS hindab kosmeetikatooteid terve rea parameetrite alusel:

  • Lähtetoorme päritolu
  • Toote komponentide töötlemine
  • Lõpptoote koostis
  • Säilitamis-, tootmis- ja pakendamistingimused
  • Toote mõju keskkonnale

COSMOS Standard AISBL-i peamised ülesanded on tagada stabiilne areng ning säilitada looduslik tasakaal meie planeedil. Nende ülesannete täitmine on võimalik, kui täidetakse järgmisi reegleid:

  • Toetada mahepõllumajandussaaduste kasutamist ning bioloogilise mitmekesisuse järgimist
  • Loodusvarade vastutustundlik kasutamine keskkonda kahjustamata
  • Inimese tervisele ja keskkonnale ohutute töötlemis- ja tootmistehnoloogiate kasutamine “Rohelise keemia” integratsioon ja arendamine

Viimane punkt, mis on uus COSMOS-e standardis, võtab arvesse kosmeetikatoodete iseärasusi ja nende koostise piiranguid (sealhulgas võrdluses toiduainetega) ning on võtmetähtsusega seatud ülesannete edukas lahendamises.

Sertifitseeritud toodetele pannakse ühe asutajafirma logo (olenevalt sellest, kes toote on sertifitseerinud) ning lisatakse fraas COSMOS ORGANIC või COSMOS NATURAL.

2014. aastaks asendab COSMOS-STANDARD AISBL praegusi sertifitseerimissüsteemid, mida asutajaliikmed kasutavad.