Ekspeditsioon Siberisse 2012

Natura Siberica algatas ja korraldas unikaalse retke Lõuna- ja Ida-Siberisse, mille põhjal valmib film ja raamat.

Ekspeditsiooni põhieesmärk oli säilitada ja uurida põliselanike traditsioone ja tavasid, Lõuna- ja Ida-Siberi taimi ja loomi, populariseerida teadmisi väikeste rahvaste tavade ja elu kohta, tekitada ühiskonnas huvi selle piirkonna vastu.

Ekspeditsiooni juhtis Oleg Aliev, kuulus vene teadlane, dokumentaalfilmide autor, Aasia ja Vene geograafiaseltside liige. Ekspeditsioon kestis kaks kuud, 2012. aasta mai algusest juuni lõpuni. Ekspeditsioonigrupp rändas üle 4000 km ja ületas mitu loodusvööndit: taiga, stepi, mäed ja kõrbed, alustades Hakassiast (Taštõpi rajoon), liikus läbi Tõva (Todža, Erzini ja Mongun-Taiga kožuunid), kuni jõudis ekspeditsiooni lõpp-punktini Lääne-Siberis (Burjaatias). Reisi käigus õnnestus teha ainulaadseid fotosid; kirjeldada palju vanu retsepte; koguda andmeid taimede eripärade kohta; suhelda kohalike elanike, šamaanide ja taimetarkadega; jäädvustada palju kohalikke tavasid.
Viimati tehti samavõrd tõsist teaduslikku uurimistööd selles piirkonnas 1960. aastatel. Natura Siberica egiidi all ja abiga said juhtivad teadlased lõpuks võimaluse uuesti alustada ja jätkata Siberi – ainulaadse piirkonna – tundmaõppimist ja uurimist.